Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser history broken

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

after the download of v.126.0 i discover my history, all of it, has been deleted. in its place is a single web site, which shows up as the only web site visited across a time span going back months. this single web site cannot be deleted from the history. it cannot be deleted through the settings menu. no new history is created by web visits. the persisting single web site is among the sites in my tool bar, but is also a site i have not recently visited (months before this happened).

after the download of v.126.0 i discover my history, all of it, has been deleted. in its place is a single web site, which shows up as the only web site visited across a time span going back months. this single web site cannot be deleted from the history. it cannot be deleted through the settings menu. no new history is created by web visits. the persisting single web site is among the sites in my tool bar, but is also a site i have not recently visited (months before this happened).

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.