Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

trying to import login information from Firefox to Norton Password Manager.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

trying to import login information from Firefox to Norton Password Manager. the Norton process works but no logins are displayed to import to NPM. There is a quick error screen when running Norton's import_password.exe - I would call a DOS window ERROR:root:extract_all_logins: Error for ALL: no profiles found

 Can you help?
trying to import login information from Firefox to Norton Password Manager. the Norton process works but no logins are displayed to import to NPM. There is a quick error screen when running Norton's import_password.exe - I would call a DOS window ERROR:root:extract_all_logins: Error for ALL: no profiles found Can you help?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Probably best is to contact Norton support as they know best how their password import works.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.