Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PASSPORTS

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

WP10 / Firefox / Thunderbird :

There are two different email accounts/names in Thunderbird. Only the original one shows in Firefox Settings Passwords.

How can I have Passwords also recognize and display information for the second account?

Appreciate your help.

Thank you.

WP10 / Firefox / Thunderbird : There are two different email accounts/names in Thunderbird. Only the original one shows in Firefox Settings Passwords. How can I have Passwords also recognize and display information for the second account? Appreciate your help. Thank you.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.