Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

third-party Translation Add-ons CAN NOT work on the "support.mozilla.org" site

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

When visiting the "support.mozilla.org site, third-party translantion add-ons(such as "Immersive Translate") can't work. It says "can not read or change data on this site". I want to translate it on the same page rather than skipping into a new page. However, it can work on the "www.mozilla.org" site. When visiting on Chrome, there is not a problem. Is that site just privileged on Firefox ?

When visiting the "support.mozilla.org'' site, third-party translantion add-ons(such as "Immersive Translate") can't work. It says "can not read or change data on this site". I want to translate it on the same page rather than skipping into a new page. However, it can work on the "www.mozilla.org" site. When visiting on Chrome, there is not a problem. Is that site just privileged on Firefox ?

Giải pháp được chọn

Yes, you have to remove support.mozilla.org from list in the extensions.webextensions.restrictedDomains preference in about:config.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, you have to remove support.mozilla.org from list in the extensions.webextensions.restrictedDomains preference in about:config.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.