Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox container tab minify

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mousica

more options

in google and in other browsers when you have multiple tabs in a container you have an option to minify all tabs in the container. is there a similar feature for firefox,

thank you!

in google and in other browsers when you have multiple tabs in a container you have an option to minify all tabs in the container. is there a similar feature for firefox, thank you!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That option is not ready yet.

Hữu ích?

more options

Ok, thank you. I also see ur a very big contributer to Firefox, thank you for your work! Have a good day.

Được chỉnh sửa bởi Mousica vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.