Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update Firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Hello! I have some proplem to update Firefox on all my six computers. It is also impossible to download a new Firefoxand install on a clean computer . The message I get is as the image below. Regards/Sture Axelsson sobaxe@gmail.com

Hello! I have some proplem to update Firefox on all my six computers. It is also impossible to download a new Firefoxand install on a clean computer . The message I get is as the image below. Regards/Sture Axelsson sobaxe@gmail.com
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.