Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

update a new version of Brower

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I need to update a new version of brower

I need to update a new version of brower

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

The tags you have selected suggest you are using Firefox for Windows. You should be able to manually check for updates from the "About Firefox" menu

To open this menu, either press the alt key to open the menu bar, click help, then click About Firefox You can also click the three bar menu, click help, then click About Firefox.

In windows, this will give you options to update

Hữu ích?

more options

You currently have the latest Firefox 125.0.3 release for desktop.

You can find the full installer of the current Firefox release (125.0.3) in all languages and all operating systems here:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.