Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Picture-in-picture not working properly

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Ever since the latest update, the picture-in-picture function stopped working properly. If I activate it, the video will automatically go to full screen, and I need to press the full screen button multiple times to move it down to a small box. I am using Firefox on a Mac laptop.

Ever since the latest update, the picture-in-picture function stopped working properly. If I activate it, the video will automatically go to full screen, and I need to press the full screen button multiple times to move it down to a small box. I am using Firefox on a Mac laptop.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Steps to replicate? Here is what I get. see screenshot My home mac is from 2012, but I'll check when I get to work on a current model.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.