Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Making Duck Duck Go as default browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

For years my default browser was Duck Duck Go. Suddenly it has been replaced by Yahoo. How do I fix this and restore my browser and block Yahoo?

For years my default browser was Duck Duck Go. Suddenly it has been replaced by Yahoo. How do I fix this and restore my browser and block Yahoo?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please go to link about:preferences and search there for search engine.

You should see the default search engine option there.

Select the search engine of your choice from there.

Được chỉnh sửa bởi Lakshay Rohila vào

Hữu ích?

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-your-default-search-settings-firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-or-remove-search-engine-firefox

Firefox is a web browser while Yahoo and Duck Duck Go are Search Engines.

Also Mozilla has not allowed Yahoo to be one of the search engines in Firefox for years now so something outside of Firefox and Mozilla is adding it, perhaps one of your Extensions installed in Firefox.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.