Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do you have the IBM Trusteer Rapport add on

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I use the Rapport Add-on to protect my personal info especially when doing on-line banking at the moment I have to use Chrome but I would rather stay with Firefox but you dont have this extension why?

I use the Rapport Add-on to protect my personal info especially when doing on-line banking at the moment I have to use Chrome but I would rather stay with Firefox but you dont have this extension why?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

It used to be there a few years ago, see this blog post and this PDF file. You have to ask Trusteer support about it.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

Why is it not there now then?

Hữu ích?

more options

Chipeto said

not there

Where? In the application? I don't know.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.