Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon not working

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I was using Amazon just fine a few days ago. When I tried to open an amazon link yesterday, I got the message: Secure Connection Failed. I tried updating my browser and clearing my cache and cookies. Please fix

I was using Amazon just fine a few days ago. When I tried to open an amazon link yesterday, I got the message: Secure Connection Failed. I tried updating my browser and clearing my cache and cookies. Please fix
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If Windows Pro version, try testing in Windows Sandbox (VM) to see if you have the same issue. https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Did you try Firefox in Troubleshoot Mode?

What security software are you running? What are your proxy settings under Network Settings? see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.