Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dashlane extension issues

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Dashlane extension does not start when i open Firefox, it can take 10 minutes before the icon activates. This doesn't happen with Chrome!

Dashlane extension does not start when i open Firefox, it can take 10 minutes before the icon activates. This doesn't happen with Chrome!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try disabling all your other extensions.

Do a clean reinstall of Dashlane; remove it, reload the addons manager page or restart the browser to clear settings, then reinstall from here.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.