Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't change the default hover color of buttons in the navigation bar

 • 2 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 4 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi fioiu omotrl

more options

Hi, I can't change the default hover color of buttons in the navigation bar. It either remains totally unaffected or there appears a larger background image of my color overlaid with the smaller default hover image. Hover on the bookmarks toolbar works fine, except for the "Show more bookmarks" chevron, which behaves exactly like a navigation bar button. I tried these:

 1. nav-bar toolbarbutton:hover,
 2. nav-bar toolbarbutton:hover:active,
 3. nav-bar toolbarbutton-icon:hover,
 4. nav-bar .toolbarbutton-icon:hover, #nav-bar.browser-toolbar hbox#nav-bar-customization-target.customization-target toolbarbutton:hover,
 5. nav-bar toolbarbutton[open="true"],
 6. nav-bar toolbarbutton[checked="true"],
 7. nav-bar toolbarbutton[buttonover="true"]
Hi, I can't change the default hover color of buttons in the navigation bar. It either remains totally unaffected or there appears a larger background image of my color overlaid with the smaller default hover image. Hover on the bookmarks toolbar works fine, except for the "Show more bookmarks" chevron, which behaves exactly like a navigation bar button. I tried these: #nav-bar toolbarbutton:hover, #nav-bar toolbarbutton:hover:active, #nav-bar toolbarbutton-icon:hover, #nav-bar .toolbarbutton-icon:hover, #nav-bar.browser-toolbar hbox#nav-bar-customization-target.customization-target toolbarbutton:hover, #nav-bar toolbarbutton[open="true"], #nav-bar toolbarbutton[checked="true"], #nav-bar toolbarbutton[buttonover="true"]

Giải pháp được chọn

Did you check existing rules in the Browser Toolbox?

Those colors are usually controlled via CSS variables like --toolbarbutton-hover-background, so easiest to affect this is modifying involved variables. possibly within a specific scope like #nav-bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Did you check existing rules in the Browser Toolbox?

Those colors are usually controlled via CSS variables like --toolbarbutton-hover-background, so easiest to affect this is modifying involved variables. possibly within a specific scope like #nav-bar.

Hữu ích?

more options

All right, will check it out, thanks a lot!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.