Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox color won't let me change white backgrounds?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

As you can see here, despite me setting custom colors and checking every setting i could find, i can't seem to find what will turn this white color to grey or black,

does anyone know how to fix this?

As you can see here, despite me setting custom colors and checking every setting i could find, i can't seem to find what will turn this white color to grey or black, does anyone know how to fix this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The Firefox Color extension does not affect website content apart from triggering light/dark mode.

Try disabling your extensions.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.