Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to access website

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

There was this website "www,porngameshub.com" which I was able to access earlier but not now. Please resolve

There was this website "www,porngameshub.com" which I was able to access earlier but not now. Please resolve
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Does it work in any different browser?

Hữu ích?

more options

The first search result I get for that site is a different address.

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

Does it work in any different browser?

Not on laptop though, but on mobile it works...

Hữu ích?

more options

Did you try doing a Google search for the website?

Hữu ích?

more options

It works for me. see screenshot Try to Clear all items for a single site. https://support.mozilla.org/en-US/kb/remove-websites-address-bar-suggestions Did you try Firefox in Troubleshoot Mode? What security software are you running? Who are you using for DNS? If Windows Pro version, try testing in Windows Sandbox (VM) to see if you have the same issue. https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Hữu ích?

more options

What do you get when you ping the site?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.