Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Memory leaking when i'm on e-mail site

 • 6 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 3 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Red

more options

Hello there i use wp.pl for mailing and after i stay on the page for too long the browser lags and it starts to use a lot of memory like from 4GB to even 8GB

Hello there i use wp.pl for mailing and after i stay on the page for too long the browser lags and it starts to use a lot of memory like from 4GB to even 8GB

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Sorry for the late response When i have Troubleshoot Mode, it doesn't happen.

Hữu ích?

more options

Do you have a content blocking extension like Adblock Plus?

If it works in Troubleshoot Mode and in regular mode with all extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) disabled, try to find which extension is causing the problem by enabling one extension at a time until the problem reappears.

Close and restart Firefox after each change via one of these:

 • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit

Hữu ích?

more options

cor-el said

Do you have a content blocking extension like Adblock Plus? If it works in Troubleshoot Mode and in regular mode with all extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) disabled, try to find which extension is causing the problem by enabling one extension at a time until the problem reappears. Close and restart Firefox after each change via one of these:
 • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
 • Windows: File -> Exit
 • Mac: Firefox -> Quit Firefox
 • Linux: File -> Quit

Hello, yes i have an Adblocker but that was not the issue. The issue was a extension called "Urban VPN Proxy"

Hữu ích?

more options

Red said

The issue was a extension called "Urban VPN Proxy"

Try removing the extension, reloading the addons manager page to clear settings and then reinstall it.

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Red said

The issue was a extension called "Urban VPN Proxy"

Try removing the extension, reloading the addons manager page to clear settings and then reinstall it.

I removed the extension and didn't add it back because i don't use it anymore, but that solved it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.