Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Emails

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Outlook is not working properly in Firefox. Works fine in other browsers but I prefer Firefox. It is only showing the first 20 or so e-mails, will not show e-mails in any other box, i.e sent etc.

Outlook is not working properly in Firefox. Works fine in other browsers but I prefer Firefox. It is only showing the first 20 or so e-mails, will not show e-mails in any other box, i.e sent etc.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Do you have the same issue with Firefox in Troubleshoot Mode?

I'm in it everyday at work and home with no issues.

Are you running pro or home version of Windows? If pro, you should have sandbox enabled for testing issues. https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Hữu ích?

more options

It is the same when used in Troubleshoot mode. I have Windows 11 and assume it is Home (it doesn't state that). Outlook is working fine in Microsoft Edge.

Hữu ích?

more options

Show us something.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.