Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla FF Android

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Does FF Mozilla have extensions and plug-ins for Android?

Does FF Mozilla have extensions and plug-ins for Android?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Only extensions. Plug-ins no.

Hữu ích?

more options

The only Plugin you could use with Firefox on Android before was the Flash Player Plugin from Adobe however Adobe has not supported Android for a Long time since Flash 11.1.115.81.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.