Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unexpected cursor shown inside focused div

 • 3 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 27 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Ken

more options

I recently noticed a number of places on websites where a cursor would appear in a place where no keyboard input is accepted. I've narrowed it down to this:

Define a div like this: <div tabIndex="1"></div>

Style it like so: div {

 width: 200px;
 height: 100px;
 border: solid 2px red;

} div:focus {

 background-color: lightblue;

}

Click inside the div. It turns blue to show it has focus, but it also shows a cursor at the top-left.

This does not seem to happen when you use <div tabIndex="1" /> and it also doesn't happen in other browsers.

I recently noticed a number of places on websites where a cursor would appear in a place where no keyboard input is accepted. I've narrowed it down to this: Define a div like this: &lt;div tabIndex="1"&gt;&lt;/div&gt; Style it like so: div { width: 200px; height: 100px; border: solid 2px red; } div:focus { background-color: lightblue; } Click inside the div. It turns blue to show it has focus, but it also shows a cursor at the top-left. This does not seem to happen when you use &lt;div tabIndex="1" /&gt; and it also doesn't happen in other browsers.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Ken vào

Giải pháp được chọn

You may have switched on caret browsing. You can toggle caret browsing off/on by pressing F7 (Mac: fn + F7).

 • Settings -> General -> Browsing
  remove checkmark: [ ] "Always use the cursor keys to navigate within pages"

Note that this is a Firefox accessibility feature.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I discovered it doesn't even need to support focus. Just the click on a basic div shows the same.

<html>

 <head>
  <style>
   div {
    width: 200px;
    height: 100px;
    border: solid 2px red;
    padding: 10px;
   }
  </style>
  <title>Unexpected cursor in clicked div</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Unexpected cursor in clicked div</h1>
  <ul>
   <li>Click inside the rectangle below.</li>
   <li>
    Expected: Nothing should change.
   </li>
   <li>Actual: A cursor appears at the top-left of the box.</li>
  </ul>
  <div></div>
 </body>

</html>

Được chỉnh sửa bởi Ken vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You may have switched on caret browsing. You can toggle caret browsing off/on by pressing F7 (Mac: fn + F7).

 • Settings -> General -> Browsing
  remove checkmark: [ ] "Always use the cursor keys to navigate within pages"

Note that this is a Firefox accessibility feature.

Hữu ích?

more options

Ah, there you go. That's exactly what it was. I'm not sure how I had turned that on.

Thanks for the speedy explanation!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.