Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I Pause firefox Ad Blocker?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hello All, Hulu tells me I must pause my Ad Blocker to watch a show. I click Turn off add blocker, but it just keeps re-directing me to out-of-date, unrelated community discussions. Can anyone help me? Thanks to All.

Hello All, Hulu tells me I must pause my Ad Blocker to watch a show. I click Turn off add blocker, but it just keeps re-directing me to out-of-date, unrelated community discussions. Can anyone help me? Thanks to All.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can check for issues with Enhanced Tracking Protection. Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

  • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console for relevant-looking messages like blocked content.

Hữu ích?

more options

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the site.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.