Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser will not load games on facebook

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I am not able to load any games on Facebook using Firefox,the game main page loads and the spinning loading just stops and goes no further. All other browsers do not have this problem, chrome loaded fine, Microsoft Edge loaded fine. I was able to get it to work for a short bit last night on Firefox by totally removing Firefox, including folders last night, shut down, tried today and issue has returned. I have tried all the steps in the forums, nothing is working, why is it only Firefox doing this?

I am not able to load any games on Facebook using Firefox,the game main page loads and the spinning loading just stops and goes no further. All other browsers do not have this problem, chrome loaded fine, Microsoft Edge loaded fine. I was able to get it to work for a short bit last night on Firefox by totally removing Firefox, including folders last night, shut down, tried today and issue has returned. I have tried all the steps in the forums, nothing is working, why is it only Firefox doing this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Mike.BAOEWulf said

I was able to get it to work for a short bit last night on Firefox by totally removing Firefox, including folders last night, shut down, tried today and issue has returned.

What changed between those two points in time? Try another profile refresh and this time take note of all the changes you make and test the game each time to make sure it still works. Avoid signing into your sync account as this may carry over the problem.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.