Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ecosia opens wikipedia pages in mobile format

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I use ecosia as my default search engine on a PC.

Recently I've been getting searching, and when I click on a wikipedia result, it opens as a mobile format page.

I haven't noticed this with any other websites.

Any suggestions?

I use ecosia as my default search engine on a PC. Recently I've been getting searching, and when I click on a wikipedia result, it opens as a mobile format page. I haven't noticed this with any other websites. Any suggestions?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Thanks. It still happens though.

Hữu ích?

more options

I notice that your user agent has an uncommon OpenWave/91.4.9313.14 part appended what might be triggering this.

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0 OpenWave/91.4.9313.14

See:

Hữu ích?

more options

Thanks. I'll take a look at this.

Hữu ích?

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.