Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting the following message when trying to use kaspersky safe money '

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I keep getting the following message when trying to use kaspersky safe money 'Firefox is already running, but is not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window'

I keep getting the following message when trying to use kaspersky safe money 'Firefox is already running, but is not responding. The old Firefox process must be closed to open a new window'

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you show the message? Is this a Firefox issue or Kaspersky issue?

Hữu ích?

more options

Open Task Manager and end Firefox process and then try again.

Hữu ích?

more options

Kaspersky safe money might be trying to open a new browser instance that want to use the same profile, what isn't supported by Firefox. You will have to contact Kaspersky support if their software isn't working properly.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.