Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

connect to site

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

when i type site url or chose from dropdown the error message Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at cciawards.za..

If you entered the right address, you can:

   Try again later
   Check your network connection
   Check that Firefox has permission to access the web (you might be connected but behind a firewall)
when i type site url or chose from dropdown the error message Hmm. We’re having trouble finding that site. We can’t connect to the server at cciawards.za.. If you entered the right address, you can: Try again later Check your network connection Check that Firefox has permission to access the web (you might be connected but behind a firewall)

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does it work in any other browser?

Hữu ích?

more options

Is this the site? https://cciawards.co.za/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.