Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No links will open to web pages

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hello,

I have tried completely uninstalling and reinstalling the browser over five times.

I refreshed at least three times.

I did the run command prompt exercise.

I went through the all troubleshooting methods possible.

Can you call me at [removed phone# from support forum]

Please have someone connect with me maybe through Google, take over my computer, and locate the problem.

Google and Edge browsers work very well. I wonder whether the competitors want you to fail for users to go with another browser.

Hello, I have tried completely uninstalling and reinstalling the browser over five times. I refreshed at least three times. I did the run command prompt exercise. I went through the all troubleshooting methods possible. Can you call me at [removed phone# from support forum] Please have someone connect with me maybe through Google, take over my computer, and locate the problem. Google and Edge browsers work very well. I wonder whether the competitors want you to fail for users to go with another browser.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What version of Windows? If Pro, can you fire up Windows Sandbox and see if you have the same issues in the VM? https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

What security software are you running?

Hữu ích?

more options

Can you also try a different version of Firefox (Beat, Dev, or Nightly) and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/?reason=manual-update

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.