Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't turn off SafeSearch, set on Strict by default

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 66 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lu

more options

Bing says my browser is the one to set my SafeSearch on strict by default, but I can't find the option to turn it off. Is there even an option or is this a Bing issue?

Bing says my browser is the one to set my SafeSearch on strict by default, but I can't find the option to turn it off. Is there even an option or is this a Bing issue?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hello, thank you for your answer. I tried with another browser and the problem persisted, so it wasn't a Firefox problem. Also, other search engines did show me explicit content. Apparently Windows itself was configured on strict search mode, even though it wasn't like that last week. I don't know what happened, but thank you anyways!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Your Microsoft account may have parental controls enabled which limits what browsers you can use, a parent account can remove this limitation or you can create a new account.

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hello, thank you for your answer. I tried with another browser and the problem persisted, so it wasn't a Firefox problem. Also, other search engines did show me explicit content. Apparently Windows itself was configured on strict search mode, even though it wasn't like that last week. I don't know what happened, but thank you anyways!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.