Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mac os menu bar

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hi, when I am using Firefox to play a media file - both audio and video - an icon is placed in the menu bar - which can be used to navigate the media file. (i.e. stop/play/pause, ff/rw etc.)

is it possible to tweak Firefox so this icon does not appear?

I cannot find a parameter in Settings to turn this feature off.

cheers, Stephen

hi, when I am using Firefox to play a media file - both audio and video - an icon is placed in the menu bar - which can be used to navigate the media file. (i.e. stop/play/pause, ff/rw etc.) is it possible to tweak Firefox so this icon does not appear? I cannot find a parameter in Settings to turn this feature off. cheers, Stephen

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you mean the hardware media keys?

You can try to disable hardware media keys.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.