Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox addons page is blank (.. and so are some other support/help pages)

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi maria lopez

more options

I want to uninstall and maybe re-install some add-ons. But when I goto the add-on page. It just appears blank. So are some other pages in the support/ help sections. Another most notably, is (via menu) help -> more troubleshooting information. It just sends me to a blank page! See the uploaded images for the pages I get send to.

Help please with changing my add-ons

I want to uninstall and maybe re-install some add-ons. But when I goto the add-on page. It just appears blank. So are some other pages in the support/ help sections. Another most notably, is (via menu) help -> more troubleshooting information. It just sends me to a blank page! See the uploaded images for the pages I get send to. Help please with changing my add-ons
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Go into Troubleshoot Mode and try disabling the FastPix extension.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Go into Troubleshoot Mode and try disabling the FastPix extension.

Hữu ích?

more options

thanx, that's solved it

Hữu ích?

more options

Radu said

I want to uninstall and maybe re-install some add-ons. But when I goto the add-on page. It just appears blank. So are some other pages in the support/ help sections. Another most notably, is (via menu) help -> more troubleshooting information. It just sends me to a blank page! See the uploaded images for the pages I get send to. Help please with changing my add-ons

How did you fix it?

Được chỉnh sửa bởi maria lopez vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.