Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

blocking a website from loading

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I keep getting rerouted to a malicious McAfee Antivirus software page stating my computer has 5 viruses and my Mcafee subscription has expired, etc. I don't have that software & NEVER plan to use it. How do I block the URL from loading? This should be SIMPLE in the Mozilla settings, can't find anything regarding web filters or page blocking.

I keep getting rerouted to a malicious McAfee Antivirus software page stating my computer has 5 viruses and my Mcafee subscription has expired, etc. I don't have that software & NEVER plan to use it. How do I block the URL from loading? This should be SIMPLE in the Mozilla settings, can't find anything regarding web filters or page blocking.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.