Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

version 122.0.0 not being accepted by twitch

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

The streaming platform Twitch seems to have an issue with both the newest version on Firefox and 122.0.0, did as advised but nothing works, I need this function for work related reasons.

The streaming platform Twitch seems to have an issue with both the newest version on Firefox and 122.0.0, did as advised but nothing works, I need this function for work related reasons.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

fryemediadesigns said

Twitch seems to have an issue with both the newest version on Firefox and 122.0.0

What does that mean? Show the issue, provide steps and screenshots to replicate.

Hữu ích?

more options

It works for me. see screenshot Did you try in Safe Mode?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.