Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube doesnt work

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MrTrixer

more options

For the last few weeks ive been having difficulties with youtube, at first it was only the comment section that would load forever without stopping, but lately when ive decided to sit down andtry and solve this, i noticed that i cant access my account nor any notifications either. And even if i type in my name and go into my account manually, there are no links nor any menues available, everything is black except the videos.

I cant even sort the videos to the "latest upload" without the page start loading forever without stopping. I can access everything with other browsers though, OperaGX, but thats not my main browser, so i dont want to switch over to Opera whenever i want to use youtube.

Does anyone else have the same problem? And what do i need to do to fix this? (I cant even find a way to contact the support to get help nowadays for some reason..)

For the last few weeks ive been having difficulties with youtube, at first it was only the comment section that would load forever without stopping, but lately when ive decided to sit down andtry and solve this, i noticed that i cant access my account nor any notifications either. And even if i type in my name and go into my account manually, there are no links nor any menues available, everything is black except the videos. I cant even sort the videos to the "latest upload" without the page start loading forever without stopping. I can access everything with other browsers though, OperaGX, but thats not my main browser, so i dont want to switch over to Opera whenever i want to use youtube. Does anyone else have the same problem? And what do i need to do to fix this? (I cant even find a way to contact the support to get help nowadays for some reason..)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try clearing site cookies.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

¨Clearing my cookies worked, and now i can see the comment field and everything is working as before, thank you. :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.