Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ljudet

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Locking this thread, please continue here: [/questions/1438460]
Jag har inget ljud när jag surfar med Firefox. Google Chrome har jag ljud och alla övriga användningar på datorn.

<i>Locking this thread, please continue here: [[/questions/1438460]]</i><br> Jag har inget ljud när jag surfar med Firefox. Google Chrome har jag ljud och alla övriga användningar på datorn.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào