Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

audio on videos when streaming

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

audio is out of sync with videos when streaming, problem not present when using other browsers? The audio is ahead of the video feed. It onlt takes a couple of minutes before it is totally unwatchable.

audio is out of sync with videos when streaming, problem not present when using other browsers? The audio is ahead of the video feed. It onlt takes a couple of minutes before it is totally unwatchable.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

No it did not.

I have refreshed it, didn't work.

I have re-installed it, didn't work.

I now have to use Edge as my streaming browser, and I'm not very happy about it.

Hữu ích?

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting to apply changes.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

more options

This problem started when I upgraded my monitor, the old one was connected via a VGA cable / HDMI adapter and the sound was direct from the PC. The sound is still the same but teh monitor is now directly connected with a HDMI cable. I have tried using the sound from the monitor earphone socket to my small sound bar but nothing is coming out of that. Firefox is the only browser affected with this problem. Edge works fine when streaming TV and movies.

Hữu ích?

more options

Visit about:support in the address bar and check the "Output Devices" section.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.