Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

YouTube live stream videos always freezing and buffering on Firefox

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mtmiller1210

more options

Firefox is broken. For months now anytime I watch a Live stream on Youtube it freezes within seconds and acts like it's buffering. Internet connection is great. Same live streams work perfect on Microsoft Edge, Google Chrome and others. Only Firefox browser is doing this.

Firefox is broken. For months now anytime I watch a Live stream on Youtube it freezes within seconds and acts like it's buffering. Internet connection is great. Same live streams work perfect on Microsoft Edge, Google Chrome and others. Only Firefox browser is doing this.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

It does not happen in Troubleshoot mode and the only plugin's I have are:

The OpenH264 Video Codec and Widevine Content Decryption Module by Google.

No other plugins or extensions.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.