Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

view two or more tabs side by side in full screen

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 57 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I would like to view two separate you tube videos side by side in full screen mode. Is it possible to split them in a screen side by side?

I would like to view two separate you tube videos side by side in full screen mode. Is it possible to split them in a screen side by side?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can limit fullscreen mode to the window size by changing full-screen-api.ignore-widgets to true in about:config, then put two windows side-by-side.

If the videos do not need to be in fulscreen, you can use a website like *videodoubler.com*.