Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Microsoft edge do not allows me to install Firefox browser

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Hello, I bought a new acer laptop that has only installed by default Microsoft edge. Now, It seems that I can't see how to download and install Firefox as my browser by default. It seems that Firefox is not supported by Microsoft edge browser. I need my Firefox browser to my new laptop. I need help please.

Hello, I bought a new acer laptop that has only installed by default Microsoft edge. Now, It seems that I can't see how to download and install Firefox as my browser by default. It seems that Firefox is not supported by Microsoft edge browser. I need my Firefox browser to my new laptop. I need help please.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You should be able to just download it and then run the installed. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Post screenshots if you're getting errors.

Hữu ích?

more options

You might need to switch out of S mode to be able to install other browsers.

Hữu ích?

more options

The Firefox web browser does not need support of any other web browsers including Edge in order to install and use Firefox on Windows.

As said above one possibility is you are using Windows 10/11 in S mode.

You can also try the full offline setup from https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-release instead of the small online stab installer

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.