Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot login to Sam's Club website

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Each time I connect to the Sam's Club website I get a popup box that says "Let us know your human (no robots allowed)" even before I try to login. There is an "X" in the upper left corner of the message that I can click on twice and the box goes away. I then can click login and my password saver fills the boxes at which time I get the same box. I click again on the X and a message says there is a problem, try again later.

Each time I connect to the Sam's Club website I get a popup box that says "Let us know your human (no robots allowed)" even before I try to login. There is an "X" in the upper left corner of the message that I can click on twice and the box goes away. I then can click login and my password saver fills the boxes at which time I get the same box. I click again on the X and a message says there is a problem, try again later.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search104

What security software are you running?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

I was able to sign into my account. see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Try disabling Tracking Protection for the site.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.