Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

download 32 bit 115.04esr browser on 64 bit mac sonoma (14.1.2)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

can you help me to get this browser version installed on my mac as my customers are facing some issue which I wanted to test on this particular version only

pls help me here

can you help me to get this browser version installed on my mac as my customers are facing some issue which I wanted to test on this particular version only pls help me here
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 53.0 (released way back on April 19, 2017) dropped support for 32-bit macOS as it was 64-bit only from that point.

There are still 32-bit Firefox versions for Windows and Linux as you can see at www.mozilla.org/firefox/all/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.