Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

New compuer

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have Firefox on my new unit. How do I pull it up on my new computer & have it migrated to it

I have Firefox on my new unit. How do I pull it up on my new computer & have it migrated to it

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

So you want your data from the old computer on the new computer right?

SYNC!

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-information-sync-firefox

Just log into Sync on the new computer with the same Mozilla account that is currently on the old computer and your data should just populate.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.