Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

block a pop up

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since signing on to a Hillsdale College information page, multiple pop ups in the upper right corner from explore.information.com/these -50-popular .... appear. They are identical but keep on appearing after unsubscribing. whenever the screen is opened again, they reappear. Please help.

Since signing on to a Hillsdale College information page, multiple pop ups in the upper right corner from explore.information.com/these -50-popular .... appear. They are identical but keep on appearing after unsubscribing. whenever the screen is opened again, they reappear. Please help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check if you have a Push permission for domain(s) shown at the bottom of the message and revoke this permission. See "How do I revoke Web Push permissions for a specific site?":