Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Version

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

I am trying to find version 120 for Linux. I haven't been able to find specific versions on the website and it seems to make me go in circles. I need the full install and the rpm for 120. I appreciate any help.

Thanks, Mitchell

Hi, I am trying to find version 120 for Linux. I haven't been able to find specific versions on the website and it seems to make me go in circles. I need the full install and the rpm for 120. I appreciate any help. Thanks, Mitchell

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can find the full installer of the current Firefox release (121.0) in all languages and all operating systems here:

more options

I need 120 not 121.

more options

Giải pháp được chọn

Index of /pub/firefox/releases/120.0/win64/ https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/120.0/win64/

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

All Firefox releases on the Mozilla server: