Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MSN.COM not working various video at top left cant select

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

https://www.msn.com/

On page there is selection on top left of page where you can choose left or right arrow to choose next video arrows do not work. They work on edge and chrome

https://www.msn.com/ On page there is selection on top left of page where you can choose left or right arrow to choose next video arrows do not work. They work on edge and chrome
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

more options

It works for me with all extensions disabled. I noticed uBlock Origin is blocking it, possibly because the second item in the carousel is an ad.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.