Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't add gmail accounts

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi HabibiFreshUFC

more options

On gmail "https://mail.google.com/mail"

I am already logged into my main account, when I click on my profile picture in the top right in order to add accounts/sign into other gmail accounts, I get this error:

"403. That’s an error.

We're sorry, but you do not have access to this page. That’s all we know."

I tried clearing cookies and no help.

Bare in mind this is on a fresh firefox install on a new desktop, I have been using firefox on my other desktop with no gmail issues like this.

On gmail "https://mail.google.com/mail" I am already logged into my main account, when I click on my profile picture in the top right in order to add accounts/sign into other gmail accounts, I get this error: "403. That’s an error. We're sorry, but you do not have access to this page. That’s all we know." I tried clearing cookies and no help. Bare in mind this is on a fresh firefox install on a new desktop, I have been using firefox on my other desktop with no gmail issues like this.

Giải pháp được chọn

Never mind fixed it by opening in new tab

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Never mind fixed it by opening in new tab

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.