Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

History delete by mistake

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

A few days ago I accidentally deleted my browsing history and I have lost some pages that I need to revisit, is there a way to get the browsing history back as of 12/20/2023

A few days ago I accidentally deleted my browsing history and I have lost some pages that I need to revisit, is there a way to get the browsing history back as of 12/20/2023

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There is no backup for the history like there is for bookmarks, so unless you have a backup copy of places.sqlite, you are out of luck.

You can try to check the disk cache (about:cache) to see if there are still references to those pages.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.