Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pish!Pz

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Microsoft Defender finds Trojan Pish!Pz in Mozilla Cache when running Glary Utilities ...

Microsoft Defender finds Trojan Pish!Pz in Mozilla Cache when running Glary Utilities ...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You are not infected if this was only found in the Cache folder as it is harmless if left alone. It will either get overwritten over time as Cache gets used or deleted if you clear the Cache.

An old KB article about this. https://support.mozilla.org/en-US/kb/Firefox%20cache%20file%20was%20infected%20with%20a%20virus