Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

copia pantalla con boton teclado no funciona ¿como solucionarlo? linux mint cinnamont

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

copia pantalla con boton teclado no funciona ¿como solucionarlo? linux mint cinnamont


Copy Screen with Keyboard Button Not Working, How to Fix It? Linux Mint Cinnamont

copia pantalla con boton teclado no funciona ¿como solucionarlo? linux mint cinnamont Copy Screen with Keyboard Button Not Working, How to Fix It? Linux Mint Cinnamont

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you able to take a screenshot by right-clicking a blank area of the page and choosing "Take Screenshot"?

Make sure extensions.screenshots.disabled is set to false in about:config.