Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

New bookmarks I didn't add

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I have noticed 3 new bookmarks I never added for 2 websites I've visited recently show up in my bookmarks bar.

I did a scan with Avast One (free version) and it says no viruses or malware found

Any thoughts on what's adding the 3 bookmarks?

Thanks.

Windows 10 Firefox 120.0.1 64bit

I have noticed 3 new bookmarks I never added for 2 websites I've visited recently show up in my bookmarks bar. I did a scan with Avast One (free version) and it says no viruses or malware found Any thoughts on what's adding the 3 bookmarks? Thanks. Windows 10 Firefox 120.0.1 64bit

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1433523