Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Newly installed Firefox freezes

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have recently reinstalled windows and then installed Firefox. When I go to settings then click on an item Firefox freezes.

I have uninstalled and reinstalled (with revo uninstaller) but it still happens.

Would appreciate suggestions.

I have recently reinstalled windows and then installed Firefox. When I go to settings then click on an item Firefox freezes. I have uninstalled and reinstalled (with revo uninstaller) but it still happens. Would appreciate suggestions.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options