Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No video playback

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I have no audio from Firefox browser. Every other browser and app on the PC works fine. I have tried reinstalling Firefox, and using other Audio devices (speakers, different headsets, etc)

I have no audio from Firefox browser. Every other browser and app on the PC works fine. I have tried reinstalling Firefox, and using other Audio devices (speakers, different headsets, etc)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your title says no video but your post says no audio. If the latter, this may help.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-to-do-if-firefox-wont-play-any-sounds

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.