Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Partial bookmarks and Internet history missing

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi afastgreyhound

more options

The computers bookmarks after September 28 and before December 1 2023 are missing as well as the internet history in the mozilla browser only. I see no possible way of restoring them. I see no way to contact mozilla directly about this either.

The computers bookmarks after September 28 and before December 1 2023 are missing as well as the internet history in the mozilla browser only. I see no possible way of restoring them. I see no way to contact mozilla directly about this either.

Giải pháp được chọn

I found the answer was multiple profiles.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I found the answer was multiple profiles.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.